Hoe kan ik teruggaan naar het hoofdmenu via het bedieningspaneel?

Om via het bedieningspaneel terug te gaan naar het hoofdmenu: houd ESC/NO vijf seconden ingedrukt.

Komt de alarmtijd in Alarm Viewer/Server overeen met de tijd van de centrale of met de tijd van de server waarop FRONTEL geïnstalleerd is?

Alleen op de Alarm Viewer van de ‘Event Log’ wordt de tijd en datum van de centrale weergegeven. De alarmtijd die weergegeven wordt in Alarm Server/Viewer is de tijdsweergave van de server waarop FRONTEL geïntalleerd is.

Is Videofied compatibel met de software van ons Central Monitoring Station?

De software van uw Central Monitoring Station moet geïntegreerd zijn met Frontel Services. Deze softwarepakketten zijn al geïntegreerd met:
- Bold Technologies: MANITOU

- Security Information and Management Systems, Inc (SIMS): SIMS II / SIMS II for Windows

- DICE Corporation: DICE CSMS

- Microkey Software: MILLENIUM

- Innovative Business Software (IBS): SBN

- GE Security: MAStermind

- Patriot Systems Ltd: PATRIOT

- NT Software: ADSW

- Suretek: CAMS

- Azur Soft: HORUS

- ESI: M1

- Securmatique: LOGMATEL

- Tolede: SURVEYOR

- Oryx: ORYX

- Monitor Computer Systems Ltd: SENTINEL

- Sureview Systems – Immix

- Secure Global Solutions – Stages

Hoeveel badges/toegangscodes kan ik in het systeem ingeven?

Het Videofied-alarmpaneel ondersteunt tot 19 badges en toegangscodes.

Hoe kan ik de sirene activeren/deactiveren?

Ga met de pijlen naar het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw installatiecode in + YES -> ALARM MODES PROGRAMMABLE + YES -> FULLY ARMED + YES -> AREAS :NNNN STATE:XXXX + YES -> ALARM
Gebruik de pijlen om de sirenevorm te kiezen:

- SIREN: Sirene ingeschakeld

- WITHOUT SIREN: Sirene uitgeschakeld maar toetsenbordtonen ingeschakeld

- SILENT: Sirene uitgeschakeld, toetsenbordtonen uitgeschakeld

- DELAY BEEPS: waarschuwingssignalen met korte pauzes waarna de sirene geactiveerd wordt.

Hoe kan ik het systeem resetten?

Open het dashboard en hou de INIT-knop 8 seconden ingedrukt met een paperclip (het LED-lampje zal twee keer knipperen).

Hoe kan ik de paniekknop (rode knop op de onderkant van het bedieningspaneel) (de-)activeren?

Wanneer de paniekknop wordt ingedrukt, start de sirene, zelfs al werd deze gedeactiveerd. Met testdoeleinden of een speciale gebeurtenis, kan de paniekknop zowel geactiveerd als gedeactiveerd worden. Dit kan met de pijlen in het menu:
PROGRAMMABLE FEATURES + YES -> PANIC BUTTON DISABLED/ENABLED + YES -> kies met de pijlen enable (activeren) of disable (deactiveren) + YES

Hoe kan ik het niveau van een toegangscode wijzigen?

Met de pijlen in het menu:
BADGES ACCESS CODES + YES + geef uw toegangscode in + YES -> BADGES / CODES CONFIGURATION + YES -> kies met de pijlen de toegangscode die u wel aanpassen + YES -> ACCESS LEVEL + YES -> wijzig het niveau met de pijlen + YES


Niveau 1 – Enkel aan- en uitzetten

Niveau 2 – Aan- en uitzetten, toegang tot onderhoudseigenschappen zoals weergave van defecte apparaten.

Niveau 3 – Enkel aan- en uitzetten, toegang tot onderhoudseigenschappen, mogelijkheid om toegangscodes toe te voegen en te verwijderen.

Niveau 4 – Kan niet aan- of uitzetten, maar heeft toegang tot alle eigenschappen, inclusief configuratiemenu’s.

Kan de monitor mij zien in mijn woonkamer?

De camera is ALLEEN geactiveerd tijdens een alarm. Dit is één reden waarom de batterijen vier jaar meegaan. Videofied laat geen ‘gegluur’ toe tijdens een alarm. Veiligheid hoeft niet ten koste van privacy te gaan.

Hoeveel apparaten kunnen in het controlepaneel opgenomen worden?

Er kunnen tot 24 apparaten opgenomen worden in het VIDEOFIED-paneel.

Hoe voeg ik een nieuwe toegangscode toe?

U kan een nieuwe toeganscode toevoegen via het menu:
BADGES ACCESS CODES + YES + voeg uw toegangscode in + YES -> ENTER A NEW BADGE / CODE + YES -> geef de gekozen toegangscode in + YES -> bevestig de gekozen code + YES -> geef een codenaam in+ YES

Kan een VIDEOFIED gebruikt worden met een 3G-data-SIM-kaart in plaats van een GPRS-data-SIM-kaart?

Aangezien de eerst opgenomen video automatisch gedownload wordt, krijgt u de eerste beelden zeer snel in uw Alarm Viewer te zien. Daarenboven overschrijden onze videobestanden de grens van 200 Kbits niet waardoor het GPRS-netwerk een snelle download van de video’s kan verzekeren. Maar het VIDEOFIED-systeem is uitgerust met een GPRS-modem (geen 3G), dus het is niet mogelijk dit systeem te gebruiken met een 3G-netwerk. De meeste 3G-data-SIM-kaarten zijn GPRS-compatibel. In dit geval zou het systeem moete kunnen verbinden met het GPRS-netwerk.
We raden ten zeerste aan GPRS-data-SIM-kaarts te gebruiken die ook wel DATA TO DATE of MACHINE TO MACHINE worden genoemd.

Zijn VIDEOFIED-producten gecertificeerd?

Ja, onze producten voldoen aan de standaarden van CENELEC, FCC, EN50131, C-Tick, IDA en INCERT.

Wat is de APN, de gebruikersnaam en het paswoord die gevraagd worden bij de GPRS-parameters?

De APN (Acces Point Name), gebruikersnaam en het paswoord zijn parameters die ervoor zorgen dat je toegang krijgt tot het GPRS-systeem van uw lokale provider. Deze parameters zijn verschillend voor elke provider waardoor u hem best vraagt wat deze parameters zijn bij aanschaf van een GPRS-data-SIM-kaart.

Is het mogelijk de camera-resolutie aan te passen?

De resolutie van de camera is niet aanpasbaar.

Kan hetzelfde type batterijen gebruikt worden voor alle apparaten?

We staan erop dat de batterijen die we voorzien, gebruikt worden in onze systemen. Voor het bedieningspaneel, Outdoor/Indoor MotionViewer, PIR, Badge Reader en Door Contact raden we aan Saft LS14500 3.6V Lithium AA-batterijen te gebruiken. De Keyfob-batterij is aan het product gesoldeerd en kan niet vervangen worden. Voor het VIDEOFIED-controlepaneel heeft u vier Saft LSH20 3.6V Lithium D-Cell-batterijen nodig. Voor Indoor/Outdoor sirenes: vier 1.5V alkalin-batterijen.
Voor een optimale werking van onze systemen moeten de juiste batterijen gebruikt worden.

Is de Videofied Badge Reader compatibel met badges/contactloze kaarten die niet voorzien werden door RSI Video Technologies?

Onze badge-lezer leest elke Mifare 1k/4k badge van HID of eender welke andere fabrikant.

Om de Badge-lezer een bepaalde badge te kunnen laten lezen, is het nodig dit in het menu te registreren:
BADGES ACCESS CODES + [YES] + geef uw toegangscode in + [YES] -> ENTER A NEW BADGE / CODE + [YES] -> BADGE OR CODE + plaats de badge voor de badge-lezer -> Geef de badge een naam of laat ze leeg en druk [YES] om te bewaren

Hoe zet ik het bedieningspaneel op installatieniveau (niveau 4)?

ACCESS LEVEL + YES -> ACCES LEVEL: 1, 2 or 3 zet het toegansniveau op niveau 4 met de pijltjes. Druk [YES] om het nieuwe toegangsniveau op te slaan en geef uw installatiecode in, druk [YES]

Hoe kan ik de sirene van de centrale heractiveren nadat er een interne sirene werd toegevoegd?

CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw installatiecode in + YES -> AREAS AND DEVICES + YES -> SIREN PANEL en gebruik dan de pijltjes om de sirene op ‘ENABLED’

Hoe zet ik de waarschuwingssignalen van een indoor-sirene uit?

Wanneer een indoor-sirene wordt toegevoegd, worden de waarschuwingssignalen automatisch overgezet naar deze sirene. Het is mogelijk deze terug uit te zetten via het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> AREAS AND DEVICES + YES -> DELAY BEEPS + YES + gebruik de pijlen om te deactiveren (disable)

Wanneer een indoor-sirene wordt toegevoegd, worden de waarschuwingssignalen automatisch overgezet naar deze sirene. Het is mogelijk deze terug uit te zetten via het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> AREAS AND DEVICES + YES -> DELAY BEEPS + YES + gebruik de pijlen om te deactiveren (disable)

Wanneer een indoor-sirene wordt toegevoegd, worden de waarschuwingssignalen automatisch overgezet naar deze sirene. Het is mogelijk deze terug uit te zetten via het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> AREAS AND DEVICES + YES -> DELAY BEEPS + YES + gebruik de pijlen om te deactiveren (disable)

Wanneer een indoor-sirene wordt toegevoegd, worden de waarschuwingssignalen automatisch overgezet naar deze sirene. Het is mogelijk deze terug uit te zetten via het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> AREAS AND DEVICES + YES -> DELAY BEEPS + YES + gebruik de pijlen om te deactiveren (disable)

Hoe voeg ik een prefix toe aan een telefoonnummer?

Ga met de pijlen naar het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> GENERAL PARAMETERS + YES -> PHONE PREFIX + YES + geef het gewenste prefix in en bevestig met [YES] (Vb. Om 0 te behouden, druk één keer op 0 en bevestig met [YES])

NB: “*” maakt het mogelijk het nummer in te toetsen zonder op de toon te wachten

“#” maakt een 2s bij het intoetsen mogelijk

Hoe programmeer ik de Arming Modes-profielen?

Ga met de pijlen naar het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> ALARM MODES PROGRAMMABLE -> FULLY ARMED, MODE SP1, MODE SP2 (gebruikde pijlen om de aan te passen alarmmodus te wijzigen + YES)

Een eerste scherm zal de zones die in deze modus gemonitord worden bevestigen. Door op de zonenummer te drukken, wordt de bijhorende situatie, zoals hieronder aangegeven, gewijzigd (bevestig met [YES]). Selecteer dan met de pijlen het type sirene van uw keuze.

Areas: 1 2 3 4 > Druk op het zonenummer dat de betreffende situatie aangeeft
State: A A A A > zie lijst hieronder

Lijst van de verschillende situaties (state):

A: Ingeschakeld

D: Uitgeschakeld

P: Perimeter (alle openingen die geprogrammeerd werden als perimeter)
E: Exterior (openingssystemen die een toegang bewaken)

Types sirenes:

SIREN: Onmiddellijke activatie

DELAY BEEPS: waarschuwingssignalen met korte pauzes waarna de sirene geactiveerd wordt.

SILENT: Geen sirene, geen waarschuwingssignalen

WITHOUT SIREN: waarschuwingssignalen op het bedieningspaneel

Als ik een PCam met intrusie en video heb, hoe lang duurt het dan vooraleer een tweede video van dezelfde PCam naar het monitoring station te sturen?

Als de video beschikbaar is in het monitoring station en niet gedownload wordt door de operator zal de PCam de video bijhouden zolang het systeem verbonden is met het monitoring station. Bij een alarm zal het systeem automatisch loskoppelen na drie minuten van inactiviteit. Zolang het systeem aanstaat, kan de PCam een nieuwe video opnemen en verzenden meteen na het verbreken van de verbinding. Merk op dat deze video een nieuw alarm zal genereren op het monitoring station.

Wanneer een video beschikbaar is en wordt opgevraagd in de monitoring-centrale, zal de PCam pas beschikbaar zijn om een andere video te versturen nadat de eerste video volledig gedownload is. Als u de download vroegtijdig afbreekt, zal de PCam ook terug beschikbaar zijn. De duurtijd van een download kan variëren van 1.5 minuut tot 3.5 minuten afhankelijk van de aanwezige radiofrequenties (RF-kwaliteit voor apparaten).

Hoe kan je een ‘Panic Button’-oproep doen met de keyfob RC200/RC600/RC700?

De keyfob wordt gebruikt om van op afstand een volledig systeem of de alarmmodus special 1 of 2 in-/of uit te schakelen. De keyfob kan ook gebruikt worden als paniekknop in geval van een aanval door de ‘SP1’-knop gedurende vier seconden ingedrukt te houden. Dit zal een alarm sturen naar het observatiestation en de sirene zal afgaan. Het is ook mogelijk een stil alarm (zonder sirene) af te laten gaan door de ‘SP2’-knop ingedrukt te houden gedurende vier seconden.

In de alarm viewer zijn de video’s beschikbaar, maar ik krijg de boodschap ‘Video lost’.

Als het eerst geactiveerde apparaat een camera was, wordt de betreffende video automatisch gedownload in de Alarm Viewer. Als andere camera’s geactiveerd werden, zullen deze video’s ook beschikbaar zijn, maar niet automatisch gedownload worden (u moet dubbelklikken op de video om deze te downloaden of de beschikbare video aanklikken en daarna op de Upload-knop drukken). Als deze video’s niet gedownload zijn voor het systeem loskoppelt, zullen de video’s verloren gaan en krijgt u de ‘Video Lost’-boodschap wanneer u ze probeert te bekijken. U kan niet meerdere video’s tegelijkertijd downloaden.

Hoeveel log-gebeurtenissen kan het systeem opslaan?

Het systeem kan tot 4000 gebeurtenissen opslaan. Eens de 4000 bereikt, neemt het systeem de nieuwe gebeurtenissen op over de oudste gebeurtenissen.

Hoe kan ik een nieuw apparaat toevoegen na de eerste configuratie?

Ga met de pijlen naar het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> AREAS AND DEVICES + YES -> DEVICES + YES -> ADD A NEW DEVICE + YES – Druk op de ‘program’-knop op het toestel, druk YES wanneer het apparaat is opgenomen. Vergeet niet de radio range te testen en het apparaat toe te wijzen aan de gewenste zone.

Wat is de minimum vereiste hardware voor de Frontel Server?

De aanbevolen specificaties voor de Frontel server zijn:
Microsoft Based OS & Services Pack : Windows Server 2003


- RAM Space: 1Gb min, 2Gb

- Processor: 1 GHz min, 1,5 GHz

Hoe verander ik het klantennummer in het Videofied GPRS-paneel?

Ga naar het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES] + geef uw toegangscode in + [YES] -> CONFIGURATION MONITOR. STATION + [YES] -> MONITORING PARAMETERS + [YES] -> ACCOUNT NUMBER + [YES] + geef de nieuwe klantennummer in + [YES]

Hoe kan ik het IP veranderen waarnaar het Videofied GPRS-systeem verwijst?

Ga naar het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> GENERAL PARAMETERS + [YES] -> GPRS PARAMETERS + [YES] -> IP1 ADDRESS + [YES] + geef het nieuwe IP-adres in + [YES]

Als u een backup-IP heeft, kan u dat invullen in het veld ADDRESS.

NB.: U kan ook een domeinnaam gebruiken (configureerbaar vanuit het "GPRS PARAMETERS" menu) in plaats van een IP-adres. Als u zowel een IP-adres als een domeinnaam opgeeft, wordt er enkel rekening gehouden met de domeinnaam.

Is er een sirene op het XTender paneel?

De XTENDER heeft een hardware-limitatie die het onmogelijk maakt een ingebouwde sirene te krijgen. Er is wel de mogelijkheid een buitensirene en/of een indoor-sirene te laten afgaan bij alarm.
Standaard is de sirene gedeactiveerd, u kan deze activeren in het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + [YES] + geef uw toegangscode in + [YES] -> ALARM MODES PROGRAMMABLE + [YES] -> FULLY ARMED + [YES] -> AREAS :NNNN STATE:EEEE + [YES] -> ALARM + selecteer het type sirene.
SIREN: Sirene ingeschakeld

- WITHOUT SIREN: Sirene uitgeschakeld maar toetsenbordtonen ingeschakeld

- SILENT: Sirene uitgeschakeld, toetsenbordtonen uitgeschakeld

- DELAY BEEPS: waarschuwingssignalen met korte pauzes waarna de sirene geactiveerd wordt.

Hoe een paniekalarm genereren vanuit de key fob?

Om een paniekalarm te genereren op een key fob, moet u de SP1-knop of SP2-knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden.

Het ingedrukt houden van SP1 zal een "Panic" alarm genereren (activatie van de sirene), de SP2-knop zal een "Duress" alarm genereren (geen activatie van de sirene).

Wanneer een apparaat dat eerder verwijderd werd uit het paneel opnieuw wordt geregistreerd, behoudt dit apparaat dezelfde plaats/hetzelfde nummer op de apparatenlijst?

Als u een apparaat verwijderd en opnieuw toevoegt aan het controlepaneel, wordt de volgende plaats/het volgende nummer dat beschikbaar is toegewezen, maar dit apparaat krijgt niet terug de plaats waar het uit werd genomen, tenzij dat de enige beschikbare plaats is.
VOORBEELD:
Bedieningspaneel= Plaats 1

Camera1= Plaats 2

Camera2= Plaats 3

Camera3= Plaats 4

Camera4= Plaats 5
Als u de camera op plaats 2 verwijderd en terug toevoegt, zal het deze camera plaats 6 toegewezen krijgen. Als alle 25 plaatsen in gebruik zijn, neemt de camera teru plaats 2 in.

Wat is het verschil tussen VISIO en XTENDER?

VISIO is een volledig stand-alone alarmsysteem met eigen toebehoren (bedieningspaneel, badge, key fob).

ETender GPRS is een aanvulling op een bestaand alarmsysteem (de host). De XTender kan in-/of uitgeschakeld worden door het verbinden van de activatie-output (GND/12V) met de activatie-input van de XTender. Dus u kan uw bestaande alarmsysteem upgraden met draadloze videoverificatie zonder uw bestaande systeem te verwijderen.

NB: VISIO kan niet in- of uitgeschakeld worden door een ander alarmsysteem, enkel de XTender kan dat.

Is er een melding voor lege batterijen in VIDEOFIED systemen?

Ja. Onze systemen bevatten een algoritme dat het energieverbruik van het bedieningspaneel en de apparaten berekent. Wanneer het energieniveau laag is, krijgt u een ''Low Batteries'' alarm op uw monitoring staion. Dit gebeurt enkel als deze meldingen op voorhand werden ingeschakeld. Om deze meldingen in te schakelen, ga naar het menu:

CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> CONFIGURATION MONITOR. STATION + [YES] -> ALARM CODES + [YES] -> TRANS. STATE MODIFICATION + [YES] -> PANEL BATTERIES + [YES] en met de pijlen tot ALARM. U moet hetzelfde doen met de code DEVICE BATT. Deze code geeft aan wanneer de batterijen van de apparaten bijna leeg zijn.

Is het mogelijk om van op afstand een draadloze relais of een buitensirene te activeren?

Bij de registratie van een draadloos relais of een buitensirene in het systeem wordt de volgende vraag gesteld: "REMOTE CONTROLLED?".

Als u [ESC/NO] drukt, worden deze apparaten automatisch geactiveerd bij een alarm. Voor een relais, is de meest voorkomende toepassing van dit type de activatie van een licht, gevolgd door een alarm.
Als u [YES] drukt, zal de operator in het monitoring centre de mogelijkheid krijgen om de betreffende apparaten in te schakelen vanop afstand. Voor een relais is de meest voorkomende toepassing de detectie van een rokende kaars.
NB: Deze parameter kan niet worden aangepast eens geconfigureerd. Als u dit functioneringstype wil veranderen, moet u het betreffende toestel verwijderen en opnieuw registreren.

Waar verwijzen de errors (fouten) van de GPRS LEVEL test?

1. Ik krijg een GPRS niveau van GPRS LEVEL: ERROR (043) wat betekent dit?

Error 043 is een authenticatiefout wat normalerwijze betekent dat er een typografische fout zit in de APN Code, Gebruikersnaam of Paswoord. Probeer eerst opnieuw de APN, gebruikersnaam of paswoord opnieuw in te geven via het menu:

CONFIGURATION (niveau 4) + [YES] + geef uw toegangscode in + [YES] -> GENERAL PARAMETERS + [YES] -> GPRS PARAMETERS + [YES].

2. Ik krijg een GPRS niveau van GPRS LEVEL: ERROR (003) wat betekent dit?

Error 003 betekent dat er geen SIM-kaart is ingevoerd in het bedieningspaneel. Verwijder de batterijen alvorens de SIM-kaart te (her-)installeren en probeer opnieuw.

3. Ik krijg een GPRS niveau van GPRS LEVEL: ERROR (132) wat betekent dit?

Error 132 betekent dat de SIM-kaart nog niet geactiveerd is. Bij de meeste SIM-kaart-providers kan het tot twee dagen duren alvorens een SIM-kaart volledig is geactiveerd. Raadpleeg de status bij u provider.

4. Ik krijg een GPRS niveau van GPRS LEVEL: ERROR (030) wat betekent dit?

Error 030 betekent dat de modem geen GPRS-signaal detecteert of dat het netwerk niet beschikbaar is. Verplaats het paneel en probeer opnieuw.

Hoe vervang ik de batterijen?

Om de batterijen van het paneel en/of de apparaten te vervangen zonder een alarm te krijgen, kan u het systeem uitschakelen voor vijf minuten.
Ga naar het menu:
MAINTENANCE + [YES] -> MAINTENANCE REPLACE BATTERY (niveau 4) + [YES] + geef uw toegangscode in. U moet dan kiezen of u een ingreep wil doen op het paneel of op de apparaten:


1. MAINTENANCE DEVICES + [YES] -> SYSTEM DISABLED 5 min. (YES=END).


2. MAINTENANCE CONTROL PANEL + [YES] -> 1 MIN MAX TO OPEN THE PANEL -> SYSTEM DISABLED 5 min. (YES=END) eens het paneel geopend is.Na vijf minuten of na op [YES] te drukken, krijgt u de boodschap "OPERATION COMPLETED?" , indien alles in orde is, druk [YES] en het systeem zal een algemene controle uitvoeren (SYSTEM CHECK IN PROGRESS). Indien er problemen zijn, zal dit getoond worden op het display, indien dit niet het geval is, wordt het systeem opnieuw geactiveerd.

Hoe het GPRS-niveau testen?

Ga met de pijlen naar het menu:
MAINTENANCE + YES -> GPRS LEVEL+ YES en wacht tot het GPRS-niveau op het bedieningspaneel verschijnt. U moet het bedieningspaneel actief houden gedurende deze test om de feedback in verband met het GPRS-niveau te kunnen zien (probeer elke 25-20 seconden een van de pijltjes in te drukken aangezien het bedieningspaneel stilvalt na 30 seconden).
Een score van 3,4 of 5 op 5 is een goed GPRS-niveau. Indien de score lager ligt, bevindt het paneel zich in een gebied waar het GPRS-bereik niet voldoende is.

Hoe een radiobereik-test uitvoeren?

Ga met de pijlen naar het menu:
MAINTENANCE + YES -> DEVICE LOCATING + YES -> selecteer met de pijlen het apparaat dat u wil testen + YES

Tijdens de test wordt het RF-niveau getoond op het bedieningspaneel, dit niveau moet boven de 20 zijn om een goede verbinding te hebben tussen het paneel en het toestel dat getest wordt. Druk [YES] om de test te beëindigen.

Hoe kan ik de observaties activeren/deactiveren?

Ga met de pijlen naar het menu:
CONFIGURATION (niveau 4) + YES + geef uw toegangscode in + YES -> CONFIGURATION MONITOR. STATION + YES -> MONITORING PARAMETERS + YES -> MONITORING? + YES + gebruik de pijlen om de observaties te activeren/deactiveren en bevesitg met [YES].

nog vragen? support@asfales.eu

Onderdelen

 • Visio 1000 GPRS - PRO centrale met GPRS melder en sirene - 24 randapparaten
 • Xtender 1000 GPRS - Xtender centrale met GPRS melder en sirene - 24 randapparaten
 • XL 200 GPRS - Residentiële centrale met GPRS-melder, geïntegreerd klavier, sirene, ProxTag Reader en 2-way voice module - 19 randapparaten.
 • XT 200 GPRS - Blackbox hybride centrale met GPRS-melder, 3 programmeerbare inputs en 2 programmeerbare outputs – 25 randapparaten.
 • XV 200 GPRS - Blackbox centrale met GPRS-melder, 3 programmeerbare inputs, 2 programmeerbare outputs en optionele 2-way voice – 25 randapparaten.
 • CMA200 - AlfaNumeriek klavier/bediendeel
 • BR250 - Outdoor Proxtag-lezer
 • VT100 - Proxtag voor BR250 (per 10 stuks)
 • RC200 - Key fob (in - en uitschakeling, luid en stil paniekalarm)
 • DCV200 - MotionViewer - PIR Detector met Camera
 • DCVA200 - MotionViewer - PIR Detector met Camera - Pet Immune
 • DCV250 - Outdoor MotionViewer - PIR Detector met Camera
 • MB100 - Montage kits voor DCV250
 • ITR100 - PIR Detector
 • ITRA100 - PIR Detector - Pet Immune
 • CT201 - Magneetcontact - Wit - Met bekabelde Input
 • CT211 - Magneetcontact - Bruin - Met bekabelde Input
 • SD200 - Optische Rookdetector
 • SE200 - BinnenSirene
 • SE250 - BuitenSirene met Flash
 • TP200 - Bekabelde speaker/microfoon voor XV200GPRS
 • XANTKIT-EU - Externe RF-antenne voor XT200GPRS en XV200GPRS
 • XLPS-100 - Power supply voor XL200GPRS – 100-240V/50-60Hz
 • XTVPS-100 - Power supply voor XT200GPRS en XV200GPRS – 100-240V/50-60Hz
 • XLPS-IEC-EU - Power cord voor XLPS-100 en XTVPS-100
 • XCABL-USB - Module voor programmatie via TMT2 – enkel voor X-serie centrales
 • LS14500 - AA Cell Lithium
 • LR 20 - D Cell - Alcaline Batterij
 • LSH 20 - D Cell Lithium - Centraal Paneel Batterij